18 محصول
 • تامبل لاجورد

  پک ۱۰۰ گرمی تامبل لاجورد

  150,000 تومان
 • رشته تامبل لاجورد

  رشته تامبل لاجورد

  200,000 تومان
 • رشته راف لاجورد

  رشته راف سودالیت

  200,000 تومان
 • رشته لاجورد سایز 12 (احیا شده)

  رشته لاجورد افغان سایز ۱۲ (احیا شده)

  185,000 تومان
 • رشته لاجورد سایز 14 (احیا شده)

  رشته لاجورد افغان سایز ۱۴ (احیا شده)

  230,000 تومان
 • رشته لاجورد تراش 2021 سایز 8

  رشته لاجورد تراش ۲۰۲۱ احیا شده

  130,000 تومان
 • رشته لاجورد نامنظم

  رشته لاجورد نامنظم

  80,000 تومان
 • رشته هفت چاکرا

  رشته هفت چاکرا

  195,000 تومان
 • مدال لاجورد افغانی

  مدال لاجورد افغانی

  28,000 تومان
 • مدال لاجورد هندی

  مدال لاجورد هندی

  30,000 تومان
 • مدال هفت چاکرا فشنگی

  مدال هفت چاکرا درجه ۲ فشنگی

  70,000 تومان
 • مدال هفت چاکرا کرواتی

  مدال هفت چاکرا درجه ۲ کرواتی

  70,000 تومان
 • مدال هفت چاکرا مخروطی

  مدال هفت چاکرا درجه ۲ مخروطی

  70,000 تومان
 • مدال هفت چاکرا فشنگی تمام سنگ

  مدال هفت چاکرا فشنگی تمام سنگ

  80,000 تومان